Information

Till klasslärare eller motsvarande
IFK Tidaholm och Tidaholms G&IF inbjuder alla elever i årskurs 1-6
till KLASSBOLLEN 2023 den 27 maj på
Ulvesborg.
Detta kuvert innehåller inbjudan till KLASSBOLLEN 2023. Ambitionen är att
göra 27 maj till en folkfest med barnen och leken med en fotboll i centrum.

Klassbollen genomförs med 5-mannalag för årskurs 1-2(minst en tjej och en kille på planen)
respektive 7-manna lag för årskurs 3-4 (minst två tjejer och två killar på planen).
7-manna lag årskurs 5-6 (minst 3 tjejer och tre killar på planen). Varje klass får ställa upp
med så många lag man vill. OK att låna från annan klass dock ej från äldre årskurs.

Syftet med klassbollen är att:
* påverka elever att välja en aktiv fritid för en bättre folkhälsa i enlighet med
   kommunens riktlinjer
* ha kul tillsamman och på så sätt skapa större kamratskap och gemenskap mellan såväl
  elever som skolor
* motverka och bekämpa mobbing, rasism, droger, och våld
I varje åldersklass garanteras minst tre matcher per lag. Alla deltagare får medalj.

Vår förhoppning är att du ska tycka det verkar vara ett bra initiativ och informerar
dina elever om möjligheten att vara med. Du ska i kuvertet ha fått informationsblad så att 
det räcker till alla elever i din klass. Detta kuvert ska ges till den förälder/ lärare som vi 
hoppas ska vara villig att ta ansvar för laget/-n i din klass.Om det skulle vara så att
det blir mer än ett lag i din klass finns fler kuvert att få på hemsidan
www.klassbollentidaholm.se. Uppmana eleverna att besöka hemsidan.
Vid frågor mejla: per.giff@hotmail.com

Vi tackar på förhand för din hjälp och hoppas få se just dig bland publiken den 27 maj
    IFK Tidaholm  Jan Antonsson            Tidaholms G&IF   Per Danielsson

Klassbollen i Tidaholm arrangeras i samarbete mellan:
IFK Tidaholm     Tidaholms G&IF   RF-SISU